มีนาคม 16, 2022

Calibration-Bangpa-in.com

สอบเทียบเครื่องมือช่าง บางปะอิน

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ ต้องตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเสมอ

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ สาเหตุของอุบัติเหตุหลาย ๆ ครั้งเกิดจากความประมาทของผู้ใช้งานเองการตรวจสอบเครื่องมือก่อนการใช้งาน ทำให้ร่างกายอยู่ในความไม่ปลอดภัยประเด็นในเรื่องได้อย่างสนุกสนาน และเรียกรอยยิ้มได้ แต่มองอีกมุมก็เหมือนเป็นการสะท้อนความประมาทของผู้ใช้งานเครื่องมือช่างสุดท้ายก็ต้องหาเงินไปรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุเป็นสาเหตุที่มาจากคน ทั้งความประมาท พลั้งเผลอ หรือการทำงานที่ไม่ถูกเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์ก้อนใหญ่มาจากความประมาทและไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยของคน แสดงว่าเราสามารถแก้ไข และทำให้เปอร์เซ็นนั้นลดลงได้ ดังนั้นทุกครั้งที่เราใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือช่างทุกชิ้น ไม่ว่าจะใช้ในการทำงาน

ความปลอดภัยทั่วไปในการใช้งานเครื่องมือช่างต้องทำอย่างไร

 • เลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เราสามารถสร้างความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องมือช่างได้ตั้งแต่ขั้นตอนการซื้อ ควรเลือกเครื่องมือที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องมือที่ใช้ในการตัด และค้อน ต้องทำจากเหล็กที่หลอมด้วยความร้อนอย่างดี
 • ตรวจสอบเครื่องมือช่างก่อนใช้งานเสมอ ว่าเครื่องมือชิ้นนั้น ๆ คงสภาพพร้อมใช้งาน หรือมีการชำรุดหรือไม่
 • บำรุงรักษาเครื่องมือช่างเป็นประจำ เช่น การลับเครื่องมือให้คมอยู่เสมอ โดยทำตามขั้นตอนและวิธีการในเอกสาร หรือคำแนะนำจากผู้ผลิต
 • สวมใสเสื้อผ้าที่ทะมัดทะแมงและรัดกุมในขณะใช้เครื่องมือช่าง เพื่อความปลอดภัย รวมถึงไม่ควรเครื่องประดับต่าง ๆ ที่อาจทำให้การใช้เครื่องมือไม่ปลอดภัย เนื่องจากเสื้อผ้าและเครื่องประดับอาจเข้าไปติดในเครื่องมือขณะทำงาน
 • สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย หรือ PPE (อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล) ขณะทำงานทุกครั้ง เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก หมวกนิรภัย แว่นตา
 • ใช้เครื่องมือช่างให้ถูกประเภท เพราะเครื่องมือช่างแต่ละชนิดถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับงานที่แตกต่างกัน การนำไปใช้ในงานที่ไม่ตรงประเภทจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้ เช่น การใช้ประแจตอกตะปูแทนค้อน
 • ในขณะใช้งาน ควรจัดท่าทางการยืนให้อยู่ในท่าที่เหมาะสม และมั่นคง
 • นอกจากความปลอดภัยของตัวเราเอง ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นที่อยู่ในบริเวณหน้างานด้วย ตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้อื่นอยู่ในระยะปลอดภัย ก่อนการใช้งานเครื่องมือช่าง
 • ในการส่งเครื่องมือช่างให้กับผู้ใช้งานที่อยู่ในที่สูง ห้ามถือเครื่องมือช่างด้วยมือและปีนบันไดเพื่อนำเครื่องมือช่างขึ้นไปให้คนทำงาน แต่ให้ใช้ถังหรือถุงเครื่องมือในการส่งเครื่องมือช่างแทน
 • เมื่อใช้งานเครื่องมือช่างในที่สูง เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่อยู่ด้านล่าง ห้ามวางเครื่องมือช่างทิ้งไว้ในที่สูงโดยเด็ดขาด เนื่องจากเครื่องมืออาจจะตกลงมา และก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่อยู่ด้านล่างได้
 • หากชิ้นงานสามารถเลื่อนได้ ควรยึดชิ้นงานนั้นให้แน่นอยู่กับที่ก่อนการทำงานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย และงานที่ออกมาเป็นไปตามที่ต้องการ
 • ห้ามนำเครื่องมือช่างที่มีความแหลมใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าเสื้อ ให้วางหรือใส่ไว้ในกล่องเครื่องมือทุกครั้ง
 • เตรียมเครื่องมือช่างสำรองไว้ใกล้ ๆ มือเสมอ เผื่อใช้งานในกรณีที่เครื่องมือช่างชุดแรกชำรุดขณะทำงาน
 • เก็บเครื่องมือช่างให้เป็นสัดส่วน และเก็บในที่ที่ปลอดภัยทุกครั้ง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับเครื่องมือช่างในการปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันอันตรายทีอาจเกิดขึ้นจากสภาพ และสิ่งแวดล้อมการทำงาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นวิธีหนึ่งในหลายวิธีการป้องกันอันตรายจากการทำงาน ซึ่งมีหลายชนิด  

 1. อุปกรณ์ป้องกันศีรษะหรือหมวกนิรภัย 

สวมไว้เพื่อปังกันศีรษะจากการถูกชนหรือกระแทก แต่หมวกนิรภัยนี้จะไม่สามารถรับแรงกระแทกอย่างรุนแรงจากวัตถุที่ตกจากที่สูงมากระทบต่อศีรษะได้อย่างสมบูรณ์เหมาะเฉพาะสำหรับป้องกันศีรษะจากการได้รับบาดเจ็บในกรณีที่มีวัสดุเล็กๆ ตกใส่ เช่น นอต ท่อนไม้ และท่อนเหล็กเป็นตัน

 1. กระบังป้องกันใบหน้า 

เป็นวัสดุโค้งครอบใบหน้า เพื่อป้องกันใบหน้าและลำคอจากการกระเด็นหรือกระแทกของวัตถุหรือสารเคมี

 1. หน้ากากเชื่อมโลหะเป็นหน้ากากที่ใช้ในการเชื่อมไฟฟ้

มีรูปร่างและแบบที่แตกต่างกัน หน้ากากเชื่อมมีหน้าที่ป้องกันใบหน้าและดวงตาเพื่อป้องกันแสงจ้า รังสีจากการเชื่อม และจากการกระเด็นของโลหะทำจากวัสดุทนความร้อน ไม่ติดไฟ และมีน้ำหนักเบา

 1. อุปกรณ์ป้องกันหู 

เป็นอุปกรณ์ที่สวมใส่เพื่อปังกันความดังของเสียงทีจะมากระทบต่อแก้วหูในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังเกินกว่า 90 เดซิเบล การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน จะสามารถลดเสียงได้ประมาณ 20-30 เดซิเบล

 1. อุปกรณ์ป้องกันล้าตัว 

เป็นชุดที่สามใส่เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงานในที่ที่มีความร้อนสูงหรือมีลูกไฟกระเด็น เป็นตัน

 1. อุปกรณ์ป้องกันมือ

ในการปฏิบัติงานอุตสาหกรรมทุกลักษณะต้องใช้มือในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นบนมือจึงควรสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน ถุงมือทำจากวัสดุได้หลายชนิด และแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเฉพาะตัว จึงควรเลือกถุงมือให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

 1. อุปกรณ์ป้องกันเท้า

ใช้สวมใส่ในโรงงานเพื่อป้องกันอวัยวะส่วนเท้าไม่ให้สัมผัสกับอันตรายจากการปฏิบัติงานที่มีความร้อนหรือของ มีคม ที่อาจเกิดขึ้นกับเท้า